คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Aegis

 Thor Treasure Aegis

 • C Hunters Dinner [Aegis Buyback 1190P : Upper : Normal]
 • C Gold Mine[Aegis Buyback 1190P : Upper: Normal]
 • C Gotic Hat  [Aegis Buyback 1190P : Upper: Rare]
 • C Diabolic [Aegis Buyback 1190P : Lower : Rare]
 • C Talos Helm [Aegis Buyback 1190P : Upper: Rare]
 • C Talos Pauldron  [Aegis Buyback 1190P : Lower: Rare]
 • C White Witch Hat [Aegis Buyback 1190P : Upper: Rare]
 • C Maiden Crown [Aegis Buyback 1190P : Upper: Rare]
 •  C Zombie Hands  [Aegis Buyback 1190P : Lower: Rare]
 • C Aveyes  [Aegis Buyback 1190P : Middle : Rare]
 • C Aura Absinto Blue [Aegis Buyback 8900P : Lower: Immortal]
 •  C Aura Wisps Orange Teal [Aegis Buyback 8900P : Lower: Immortal]
 • C Epic Wolf Wings  [Aegis Buyback 8900P : Lower: Immortal]
 • C Blazar Cane Dra Helm Orange [Aegis Buyback 8900P : Upper: Immortal]
 •  C Periwinkle Iris Wings   [Aegis Buyback 8900P : Lower: Immortal]
 • C Blaz Skull Dra Helm Red [Aegis Buyback 8900P : Upper: Immortal]
 • C Aura Electric Green [Aegis Buyback 8900P : Lower : Immortal]
 • C Aura Pandora Blue  [Aegis Buyback 8900P : Lower : Immortal]
 • C 2018 Rtc Cape 3 [Aegis Buyback 8900P : Garment: Immortal]
 •  C Sum Brander  [Aegis Buyback 8900P : Garment: Immortal]

 

 

 

LOGIN