คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Keeper

 Thor Treasure Keeper

 • Element Stone
 • Large White Pack 
 • Arrow Of Elf Cntr 
 • Abrasive 10 Box x2 
 • Dungeon Teleport Scroll x5 
 •  Cash Coin x10 
 • Radiate Refresher Hammer 
 • Green Bubble Recovery 1 Days 
 • Hollgrehenn's Refresher Hammer 
 • Bubble Gum 275% 
 • Purified Refresher Hammer 
 • Gold Refresher Ore 
 •  Stone That Contained Sea 
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium 
 • Breaking Research Protection 
 • ASPD Option 
 • Bubble Gum Box 
 • Ability Rouge Option 
 • C Scorpion High Bow 
 • Bayonet Purple 
 • WoE Blue Potion Box 
 • 17 Carat Diamond 
 • Enchant Tool 
 • Enchant Stone Helm 
 • Enchant Stone Armor 
 • Siege Blue Potion (100) 
 • Small Blue Pack 
 • Weapon III Option
 • Thor Soul Ability OGH 
 • Rideword Hat [1] 
 • White Angeling Muffler [1] 
 • Glasses [1] 
 • C Seraphim WIng [Keeper Buyback 29000P Garment : Immortal] 
 • C Garden Bush Hat  [Keeper Buyback 190P Upper : Normal] 
 • C Green Pangun [Keeper Buyback 190P Upper : Normal] 
 • C Green Frog Fring  [Keeper Buyback 190P Lower: Normal] 
 • C God Helm [Keeper Buyback 190P Upper : Normal] 
 • C Marin Muffler [Keeper Buyback 490P Lower: Rare] 
 • Neko Santa Hat [Keeper Buyback 190P Upper : Normal] 
 • C Potato Hood [Keeper Buyback 190P Upper , Mid: Normal] 
 • C Marina Ring [Keeper Buyback 190P Lower: Normal] 

LOGIN