คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Mythical

Thor Treasure Mythical [ระบบสุ่มไม่ซ้ำ โอกาสออกแรร์]

 • C Alchemist Relic
 • C Smoking Pipe
 • C Sunglasses
 • C Gold Apple of Archer
 • C Elven Ears
 • C Machoman Glasses
 • C Flapping Angel Wing
 • C Eremes Scarf
 • C Black Eremes Scarf
 • C Broom Riders Broom
 • C Night Spell Broom
 • C Giant Cat Bag
 • C Storm Wings
 • C Gold Gangster
 • C Romantic White Flower
 • C Popping Poring Aura
 • C Wizard Relic
 • C Archangel Wings
 • C Thanatos Sword
 • C Cygnus Wings

มีโอกาสออกแรร์ รับของรวมด้านบน

 • C Light of Thorin Aura
LOGIN