คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

 Thor Treasure NOVA

 Thor Treasure NOVA

 •  C Black Dress Manteau [NOVA buyback 8900P Immortal : Lower]
 •  C Floating Parasol [NOVA buyback 8900P Immortal : Lower]
 • C MainSpring Screw [NOVA buyback 8900P Immortal : Garment] 
 • C Blink Eyes Golden  [NOVA buyback 8900P Immortal : Middle] 
 • C Capoo Bag [NOVA buyback 8900P Immortal : Garment] 
 •  C Teddy Hood [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C Knitting Low Twin [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C Japanese Hair [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C Hair Bun Wave [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C Shadow Devil [NOVA buyback 1490P Rare: Lower] 
 • C Smokie Muffler [NOVA buyback 1490P Rare: Lower] 
 • C Stall of Dominions [NOVA buyback 1490P Rare: Lower] 
 • C Frantic Looking [NOVA buyback 8900P Immortal : Middle] 
 •  C Gates of Nether World [NOVA buyback 1490P Rare : Upper] 
 • C Witch Manteau [NOVA buyback 1490P Rare : Lower] 
 •  C Straw hat One [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 •  C Straw Hat Two [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C Gluttony Capoo [NOVA buyback 8900P Immortal : Lower] 
 • C Red Dinosaur [NOVA buyback 1490P Rare: Upper] 
 •  C Great Saiyaman Once [NOVA buyback 1190P Normal: Upper,Mid,Low] 
 •  C Brown Valkyrie Helm [NOVA buyback 8900P Immortal : Upper] 
 •  C Pink Winter  [NOVA buyback 1190P Normal: Upper] 

LOGIN