คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Queen 2590P

 Thor Treasure Queen 

 • C Blink Eyes Sakura Princess [Queen Buyback 8900P Middle : Immortal] 
 • C Demon Ancient Aura [Queen Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Rabbit Hopping Black [Queen Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Daehyon Sword [Queen Buyback 8900P Garment: Immortal] 
 • C Divine Essence Black  [Queen Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 • C Beary Hood [Queen Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Silver Valkyrie Helm [Queen Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Monkey Funny [Queen Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Fire Head [Queen Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Suit Sollar [Queen Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Dread Lord Aura  [Queen Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Poison Darkness  [Queen Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Sagging Dora Hat  [Queen Buyback 1190P Upper: Normal]
 • C Sakura Butterfly Aura  [Queen Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Sit A Cat in the box  [Queen Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Unji Smile  [Queen Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Crow Wings [Queen Buyback 8900P Garment: Immortal] 
 • C Kyel Hyre Ultimate  [Queen Buyback 8900P Garment: Immortal] 
 • C Gold Money Aura [Queen Buyback 1190P Upper : Rare] 

LOGIN