คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Vacuum

 Thor Treasure Vacuum

 • Party Increase Agi 10 Scroll
 • Bar Cookie Box
 • Element Bullet Case
 • Yellow Gemstone x50
 • Mimic Summoning 5 Box
 • Large Physical Defense Potion 30 Box
 • Token Of Siegfried
 • Authoritative Badge x30
 • Bravo CC Box
 • Thor Soul Ability OGH
 • Relic Battle Pass Weapon Box
 • Gold Refresher Ore
 • C Gerhard Von Devi Bag
 • Bubble Gum 250%
 • WoE Blue Potion Box
 • Mithril Refresher Ore
 • Small Blue Pack
 • Field Manual 300%
 • Upg Clip [1]
 • Thor Ability Option
 • White Angeling Muffler [1]
 • Rideword Hat [1]
 • C Scorpion High Bow [Costume Weapon Sniper , Hunter NO GVG]
 • Immortal C Weapon Scroll 
 • Enchant Stone INT
 • Thief Battle Pass Tier I
 • Merchant Battle Pass Tier I
 • Archer Battle Pass Tier I
 • C Mickey Headband [Vacuum Buyback 90P Normal: Upper]
 • C Minnie Hairband [Vacuum Buyback 90P Normal: Upper] 
 • C Beelzebub Hat [Vacuum Buyback 90P Normal: Upper]
 • C National Day Helmet [Vacuum Buyback 90P Normal: Upper] 
 • C Ngoa Giant Head  [Vacuum Buyback 90P Normal: Upper Mid Low] 
 • C Leaf Umbrella [Vacuum Buyback 8900P Immortal : Garment] 
 • C Sakura Wing [Vacuum Buyback 29000P Limited-Mythical: Garment] 
 • Green Majestic Goat [Vacuum Buyback 29000P Legendary : Upper] 

 

LOGIN