คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Unbound

 Thor Treasure Unbound

 • C Super Cute Dog [Unbound Buyback 1190P : Middle Upper , Normal]
 • C Blood Ghost Bunny [Unbound Buyback 1190P : Middle , Rare]
 • C Stall of Bat [Unbound Buyback 1190P : Lower , Rare]
 • C Wolf Masquerade [Unbound Buyback 1190P : Upper Lower Middle , Rare]
 • C Sparkler Stick [Unbound Buyback 1190P : Lower, Rare]
 • C Kirito Blades Red [Unbound Buyback 1190P : Lower, Rare]
 • C Munak Sword [Unbound Buyback 1190P : Lower, Rare]
 • Sparkler Fountain [Unbound Buyback 1190P : Upper, Rare]
 • C Frog Hood [Unbound Buyback 1190P : Upper, Rare]
 • C Large Sorcerer Crown [Unbound Buyback 1190P : Upper, Rare]
 • C Rose Crispinette [Unbound Buyback 1190P : Upper, Rare]
 • C Stripe Hat [Unbound Buyback 1190P : Upper, Normal]
 • C Wonder Egg Basket [Unbound Buyback 1190P : Lower, Rare]
 • C Zombie Mask [Unbound Buyback 1190P : Middle, Rare]
 • C Mike Stand [Unbound Buyback 1190P : Middle: Rare]
 • C Imperial Glory [Unbound Buyback 1190P : Lower , Rare]
 • C Baby Polar Bear [Unbound Buyback 8900P : Lower : Immortal]
 • C Aura Fight Fire White [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]
 • C Divine Essence Red [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]
 • C Divine Essence Blue [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]
 • C Divine Essence Purple [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]
 • C Divine Essence Gold [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]
 • C Divine Essence Green [Unbound Buyback 8900P : Lower, Immortal]

LOGIN