คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Patch Update 23 August 2021 : Hi-Class Update

Patch Update 23 August 2021 : Hi-Class Update

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ 11.00-17.00 น.


Expire

  • Reset Promotion Point 
  • Gachapon นำออก
  • Thor Visage Pack นำออก
  • Thor Treasure Keeper นำออก

Fix Update

  • แก้ไข Item Bug ออฟชั่น Bubble Gum 300 และ 370% ทำให้ถอดหมวกแล้วสถานะ Bubble Gum หาย

Update Class

ยังไม่สามารถเข้ากิลด์วอร์ได้ สกิลบางสกิลจะถูกปรับไม่มีผลในกิลด์วอร์

New Class Update

ลายละเอียดการ BAN

  • อาชีพไฮคราสจะไม่สามารถเข้า GVG , PVP ได้
  • Biochemist ( Creator ) : Full Chemical Protection (Skill ID# 479) *** ปิดการใช้งานของสกิลนี้
  • Whitesmith : Weapon Refine (Skill ID# 477 ) *** ปิดการใช้งานของสกิลนี้
  • Whitesmith : Maximum Over Thrust (Skill ID# 486 )  *** เข้าวาปแล้ว buff ถูกล้างออก

https://ro-thorin.com/news/new-class-update


News Update


 

 

 

LOGIN