คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

New Update MA 18 : Gonryun & Fix Balance 26 July 2021

New Update MA 18 : Gonryun & Fix Balance 26 July 2021


ปิดปรับปรุง Patch Update 26 กรกฏาคมช่วงเวลา 11.00 - 16.00 น ติดตามรายการอัพเดท

Expire นำออก

 • Manifestation Weapon Box นำออกจากการดรอปมอนส์เตอร์ทุกชนิด
 • Thor Majesty Pack หมดเขตนำออก
 • Thor Treasure Vacuum หมดเขตนำออก
 • Reset Promotion Point
 • Reset EXP Book

Hi-Class Update

 • Paladin Class
 • Assassin Cross

Assassin Cross.pngPaladin.png

เปลี่ยนอาชีพ https://ro-thorin.com/news/hi-class-job


Fix Balance

Item Fix

 • C Gold Baseball Cap [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจาก 10% เป็น 15%]
 • C Captain Shield [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจาก 15% เป็น 18%]
 • C Gerhard Von Devi Bag [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจากปกติ เพิ่ม 4%]
 • C Picnic Basket [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจากปกติ เพิ่ม 2%]
 • Ability Immortal Hero Cape [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจาก 5% เป็น 7%]
 • Ability Immortal Rainbow Muffler [ปรับเพิ่มอัตราการดรอปจาก 5% เป็น 7%]
 • แก้ไขราคา Royal Jelly Item ID# 526 (Royal_Jelly) ราคาขาย 2,000z

Ability OGH Soul  New Item :  Ability Hunter Soul [ คุณสมบัติ : Cri Dmg แรงขึ้น 40% , เมื่อใส่คู่กับ +8 Shadow Pendant Archer จะได้รับ ASPD +5% ( ไม่มีผลใน PVP,GVG) ]

Monster Drop Rate

 Gold Ancient Option  โอกาส 0.03% ปรับดรอปจากมอนดังนี้

 • Assassin Cross Eremes
 • Seyren / Seyren Windsor   
 • Harword / Howard Alt-Eisen

             

Silver Ancient Scroll 0.03% ปรับดรอปจากมอนดังนี้

 • 1504 Dullahan
 • 1291 Wraith Dead
 • 1163 Raydric
 • 1276 Raydric Archer
 • 1099 Argiope
 • 1061 Nightmare
 • 1374 Incubus
 • 1310 Majoruros
 • 1865 Ragged Zombie  
 • 1653 Wickebine Tres 
 • 1634 Seyren Windsor
 • 1636 Howard Alt-Eisen

                           

 Vacuum Enchant Stone 0.04% ปรับดรอปจากมอนดังนี้

 • Bloody Butterfly   (BLOOD_BUTTERFLY)   Mob-ID#1408
 • Live Peach Tree / Enchanted Peach Tree   (LIVE_PEACH_TREE)   Mob-ID#1410

MATK [Armor] 0.02%

 • Katrinn / Kathryne Keyron   (KATRINN)   Mob-ID#1639


News Update


 

LOGIN