คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Venom

 Thor Treasure Venom

 •  Siege White Potion
 • Token Of Siegfried
 • Bubble Gum
 • Bubble Gum (Card_Equip)
 • Juice Exp (Party) 
 • Hunting Arrow Cntr 
 •  Hearty Lunch box 
 • Yellow Gemstone x10
 • Old Purple Box  x2 
 • Royal Jelly x5
 • Party Increase Agi 10 Scroll 
 • WoE Blue Potion Box 
 • Box of Gloom x2 
 • Big Magic Defense Potion 10 Box
 • Big Magic Defense Potion 10 Box 
 • White Angeling Muffler 
 • Golden Staff 
 • Siege Blue Potion
 • Name Color Black
 • SP +40 [Cos Middle I] 
 • Rideword Hat [1]   [Upper Head]
 • C Jitterbug Cap [Venom Buyback 90P : Upper , Normal] 
 • C Aura Raizen Gold [Venom Buyback 8900P : Lower , Immortal] 
 • C Miracle Plant [Venom Buyback 90P : Lower , Normal] 
 •  C Nobi Face [Venom Buyback 90P : Lower , Normal] 
 • C Kitty Sparking Hood [Venom Buyback 90P : Upper , Normal] 
 • C Christmas Tree [Venom Buyback 8900P : Garment, Immortal] 
 • C Green Wool Hat  [Venom Buyback 90P : Upper , Normal] 
 • C Lion King  [Venom Buyback 90P : Upper Middle , Normal] 
 • C Crusader Relic [Venom Buyback 8900P : Garment, Immortal ] 
 • C Wings Of Gabriel [Venom Buyback 29000P : Garment, Mythical] l] 
 • C Rogue Relic [Venom Buyback 8900P : Garment, Immortal] 
 • C Profane Wings [Venom Buyback 29000P : Garment, Mythical]
 • C Holy Wings [Venom Buyback 29000P : Garment, Mythical]


 

LOGIN