คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Void

 Thor Treasure Void เปิดสุ่มไอเทมดังนี้

 • C White Cat Cute [Void Buyback 8900P Lower : Immortal]
 • C White Rabbit  [Void Buyback 8900P Lower : Immortal]
 • C Unicorn of Helmet [Void Buyback 1190P Upper : Rare]
 • C Mari Helmet [Void Buyback 1190P Upper : Rare]
 • C Pug [Void Buyback 1190P Lower : Rare]
 • C Morrigan Cap [Void Buyback 1190P Upper : Normal]
 • C Gangster Cap [Void Buyback 1190P Upper : Normal]
 • C Sanct Hat [Void Buyback 1190P Upper : Normal]
 • C Ducky Cap [Void Buyback 1190P Upper : Rare]
 • C Tall Hat  [Void Buyback 1190P Upper : Rare]
 • C Tunba Hobe  [Void Buyback 1190P Upper : Rare]
 • C Crown of Ancient King [Void Buyback 8900P Upper : Immortal]
 • C Shard Earth Aura [Void Buyback 1190P Lower : Rare]
 • C Earthling Aura [Void Buyback 1190P Lower : Rare]
 • C Talos Pauldron  [Void Buyback 1190P Lower : Rare]
 • C Gray Gentle Scarf  [Void Buyback 1190P Lower : Rare]
 • C Rapiers Archaic  [Void Buyback 8900P Lower : Immortal]
 • C Gold Froong Fring [Void Buyback 8900P Middle : Immortal]
 • C Baby Penguin  [Void Buyback 8900P Lower : Immortal]
 • C Aura Cell Yellow [Void Buyback 8900P Lower: Immortal]
 • C Aura Electric Red [Void Buyback 8900P Lower: Immortal]

 

LOGIN