คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Update Map Thor's Volcano Dungeon

Update Map Thor's Volcano Dungeon


Update Map Thor's Volcano Dungeon

เดินทางได้จาก morocc 151 278

ไปถึง thor_v01 21 229

Reborn Ragnarok Online databaze - CLASSIC


monster 

 Salamander   (SALAMANDER)   Mob-ID#1831 จำนวน 20

คุณสมบัติ 

 • MAXHP : 70000 
 • ATK : 4500 - 7500
 • DEF : 35
 • MDEF : 35

ไอเท็มดร็อป

 •  Berserk Guitar [0]   [One Hand]   Item ID# 1920 นำออก
 •  Meteo Plate Armor [1]   [Body]   Item ID# 2364 นำออก
 •  Salamander Card [Garment]   Item ID# 4429 นำออก
 •  Lesser Elemental Ring [0]   [Accessory]   Item ID# 2680 นำออก
 •  Burning Scroll Egg 0.04% นำเข้า

Kasa   (KASA)   Mob-ID#1833 จำนวน 30

ไอเท็มดร็อป


 Imp / Fire Imp   (IMP)   Mob-ID#1837 จำนวน 30

ไอเท็มดร็อป

 • Heart Breaker [1]   [Two Handed]   Item ID# 1376 (Heart_Breaker) นำออก
 • Electric Eel [2]   [One Hand]   Item ID# 1972 (Electric_Eel) นำออก
 • Huuma Blaze Shuriken [0]   [Two Handed]   Item ID# 13303 นำออก
 • Imp Card [Accessory]   Item ID# 4433 (Imp_Card)
 •  Burning Scroll Egg 0.04% นำเข้า

Bow Guardian / Bow Master :: Demi-Human - RO MonsterBow Guardian / Bow Master   (BOW_GUARDIAN)   Mob-ID#1830 จำนวน 10

ไอเท็มดร็อป

 • Destroyed Armor    Item ID# 7069 (Broken_Armor_Piece) 30% นำเข้า
 •  Burning Scroll Egg 0.04% นำเข้า
LOGIN