คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Befallen Guild War Tournament 5 : เปิดศึกสงครามเก็บคะแนน ซีซั่น 5

Befallen Guild War Tournament 5 : เปิดศึกสงครามเก็บคะแนน ซีซั่น 5 เริ่ม 22 กรกฏาคม 64


Befallen Guild War Tournament 5 

รายละเอียด

 • วอร์ทุกวัน พฤหัสบดี และ อาทิตย์
 • เริ่ม 22 กรกฏาคม เวลา 20.30 - 22.00 รวม 9 วอร์ แจกวอร์ละ 30,000B / Wars 
 • เปิดปราสาทรวมทั้งหมด 16 หลัง สายบน 8 สายล่าง 8 หลัง
 • มีบ้านคะแนน บวก และ คะแนนลบ จัดอันดับ 2 สาย 
 • Limit บ้านสายบน จำนวน 36 กำหนดบ้านสายล่างจำนวน 26 
 • ไม่กำหนด กิลด์ในการเล่น บ้านสายลบ และ สายบวก สามารถเข้าร่วมได้ทุกหลัง
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนโดด แต่ละวอร์ มีคะแนนไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง [โดดห่างกันไม่เกิน 3 คะแนน]
 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • มีบ้านที่ได้รับไอเทมพิเศษ จะได้รับสมทบนอกเหนือจากเงินรางวัล
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1 คะแนน เริ่ม 29 กรกฏาคม วอร์ที่ 3 เป็นต้นไป [ตีแล้วหินแตกทันที] เปิดช่วงเวลา 21.45

เงื่อนไข

 • กิลด์ที่ครองปราสาทจะต้องเป็นกิลด์ที่ลงทะเบียน มีตัวตนเท่านั้น และ แจ้งยืนยันตัวตนกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้ว
 • บ้านโซน 26 หรือ 36 เริ่ม 20.30 เปิดวาปทุกหลัง [21.45]
 • ทุกกิลด์ที่เข้า ร่วมโซน และร่วมวอร์ ก่อน 21.05 จะได้รับ สมทบ 500B หากไม่ได้ครองปราสาท และจำนวนคน 20 คน ขึ้นไป
 • สมทบ 4,000-5,000B ตามเงื่อนไข เมื่อจบ Season 5 ในแต่ละกิลด์ที่ร่วมวอร์ และขาดวอร์ไม่เกิน 2 ครั้ง และจำนวนคน 20 คน ขึ้นไป
 • รายละเอียดสิทธิ์ลงทะเบียนกิลด์ https://ro-thorin.com/news/guild-register
 • Ranking หน้าเก็บคะแนน https://ro-thorin.com/guild-summary
 • แบบฟอร์มกรอกรับเสื้อกิลด์ และของสมทบ https://forms.gle/1hPNcCqUiNAaBeYg7

Time Line Guild Wars Season 5

 1. พฤหัสบดี 22 กรกฏาคม
 2. อาทิตย์ 25 กรกฏาคม
 3. พฤหัสบดี 29 กรกฏาคม
 4. พฤหัสบดี 1 สิงหาคม
 5. อาทิตย์ 5 สิงหาคม
 6. พฤหัสบดี8 สิงหาคม
 7. อาทิตย์ 12 สิงหาคม
 8. พฤหัสบดี 15 สิงหาคม
 9. อาทิตย์ 19 สิงหาคม


พฤหัสบดี 22 กรกฏาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • บ้านคะแนนบวก และ บ้านคะแนนลบ เปิด 4 หลัง / บ้านแจกไอเทมแรร์ 1 หลัง / บ้าน 0 คะแนน 1 หลัง และ บ้านคะแนนทบ ตีแล้วหินแตกทันที 1 หลัง [เริ่ม 29 ก.ค]
 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท Reward POINT Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) OG.- -

ป้องกันธาตุ น้ำ ไฟ ลม Holy 5%

[Shadow Earring II] x2

26

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) T€AS€R 1500B

ป้องกันธาตุ น้ำ ไฟ ลม Holy 5%

[Shadow Earring II] x2

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) Disaster` 2000B Refine Breaking Protection x2 36
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2000B -1 26

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Disaster` 2500B 0.8 36

Mersetzdeitz

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) Silence` 2500B -1.5 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) North`Keeper 2000B 1 36

Scarlet Palace ( ZONE )

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) OG.-

2000B

0 26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) ใคร. 2000B 0 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) เงาะ 2000B -0.8 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Heineken` 4000B 1.5 36
Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) ใคร. 3000B 0.5 36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

INNOVAT0R�. 2000B 0 36
Fadhgridh ( ZONE ) พรอนกลาง

(prtg_cas03)

BLAZE-

2500B

0 36
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

BLAZE�

1000B

-0.5 26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) เงาะ 1000B Refine Breaking Protection x1 26

 

อาทิตย์ 25 กรกฏาคม รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1 คะแนน เริ่ม 29 กรกฏาคม วอร์ที่ 3 เป็นต้นไป [ตีแล้วหินแตกทันที] เปิดช่วงเวลา 21.45

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท Reward POINT Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) North`Keeper 3,500B

1.5

36

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) OG.- 1,000B

-1

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI 2,500B 1 36
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) กองโจร.

Magic Upg Clip x2

2,000B

- 26

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Disaster` 2,500B 0.8 36

Mersetzdeitz

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) NEVERDIEZAMAKEIEI - - -

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) เงาะ 2,000B -0.8 26

Scarlet Palace ( ZONE )

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) ComRade

1,000B

- 26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) T€AS€R - - -

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Heineken` 5,000B 2.5 36

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Silence` 4,000B -2.5 26
Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2,500B -1.5 26
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

INNOVAT0R

Magic Upg Clip x2

2,000B

- 36
Fadhgridh ( ZONE ) พรอนกลาง

(prtg_cas03)

T€AS€R

-

- 36
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

T€AS€R

Golden Refresher Hammer x3

1,500B

  26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) BLAZE

Golden Refresher Hammer x3

1,500B

  36

 

พฤหัสบดี 29 กรกฏาคม รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1 คะแนน เริ่ม 29 กรกฏาคม วอร์ที่ 3 เป็นต้นไป [ตีแล้วหินแตกทันที] เปิดช่วงเวลา 21.45

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) BLAZE 0.8

2500B

36

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) กองโจร. 1

2500B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI - - -
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

-

Max HP + 4% & ป้องกันธาตุ

Natural +1% [Cos Upper I]

26

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Silence` 1.8 5000B 36

Mersetzdeitz

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) เงาะ คะแนนทบ +1 4000B 36

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Heineken` 1.5 3000B 36

Scarlet Palace ( ZONE )

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) ComRade

-

1000B 26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) TEASER -1.5 2000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) BLAZE -1.8 3000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) INNOVAT0R คะแนนทบ -1 3000B 26
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) Disaster` - - 36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

INNOVAT0R

-

Max HP + 4% & ป้องกันธาตุ

Natural +1% [Cos Upper I]

36
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

North`Keeper

-0.8

2000B 26
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

-1

2000B 26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) Disaster`

-

- -

 

อาทิตย์ 1 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1 คะแนน เริ่ม 29 กรกฏาคม วอร์ที่ 3 เป็นต้นไป [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.30 วาปทางเข้าห้องหินจะถูกเปิด 21.45

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) BLAZE- -

-

-

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) เงาะ -1

2000B

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) เงาะ คะแนนทบ -1 3000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

-

-

26

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI 1 2500B 36

Mersetzdeitz

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) Heineken` 2 3500B 36

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` -2 2000B 26

Scarlet Palace ( ZONE )

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) OG.-

-

-

26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) Disaster` 1.5 2000B 36

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Silence` -1.5 2000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) North`Keeper คะแนนทบ +1 5000B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) ComRade - - 36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

XAVIER.

0

2000B

36
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

North`Keeper

0.8

3000B 36
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

กองโจร.

-0.8

2000B 26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) OG.-

0

1000B 26

 

พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1  [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.45 เข้าห้องหินทันที

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) BLAZE -

ATK +2% , SP +40

[Enchant Stone Armor]

26

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) กองโจร. -1.5

2000B

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 3000B 36
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

0

1000B

26

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Silence` -2 2500B 26

Mersetzdeitz

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) เงาะ คะแนนทบ -1 2000B 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Heineken` 2 3500B 36

Scarlet Palace ( ZONE )

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) ComRade

-

-

26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) TEASER -0.5 2000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) BLAZE 0 1000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) INNOVAT0R คะแนนทบ +1 3000B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) Disaster` -

ATK +2% , SP +40

[Enchant Stone Armor]

36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

INNOVAT0R

0

2000B

36
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

North`Keeper

1

3000B 36
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

-1

2500B 26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) Disaster`

0.5

2500B 36

 

อาทิตย์ 8 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1  [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.45 เข้าห้องหินทันที

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) TEASER -0.5

2000B

26

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) INNOVAT0R 0

2000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) BLAZE

0

2000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ใคร.

-

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) เงาะ -1 2000B 26

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ComRade 0 1000B 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` คะแนนทบ -1 2000B 26

Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) Silence`

-2.5

2000B

26

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 2000B 36

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) ใคร. คะแนนทบ +1 3000B 36

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Heineken` 2.5 3500B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) INNOVAT0R�.

0

ASPD +3%

โจมตีประเภทบอส +7%  [ Weapon II]

36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

NEVERDIEZAMAKEIEI

0

ASPD +3%

โจมตีประเภทบอส +7%  [ Weapon II]

26
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

-1.5

2500B 26
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

North`Keeper

1

3000B 36

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) Disaster`

0.5

2000B 36

 

พฤหัสบดี 12 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1  [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.45 เข้าห้องหินทันที

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) ComRade 0

1500B

36

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) ใคร. คะแนนทบ +1

2500B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) BLAZE�

- 0.5

2500B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) TEASER

0

1000B

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` -1 2500B 26

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ComRade - - 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Silence` คะแนนทบ -1 2500B 26

Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) Heineken`

0.5

2500B

36

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) North`Keeper 1.5 3000B 36

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI 1 2000B 36

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Disaster` 2.5 3000B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) NEVERDIEZAMAKEIEI

 

 

36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

NEVERDIEZAMAKEIEI

0

1000B

26
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

NEVERDIEZAMAKEIEI

-2.5

2500B 26
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

Silence`

-1.5

2000B 26

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) TEASER

 

1500B 26

 

อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1  [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.45 เข้าห้องหินทันที

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) เงาะ -

-

26

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) Silence` -2

2000B

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

-1-5

2000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) TEASER

-

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) กองโจร. -2 2000B 26

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ComRade - - 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) INNOVAT0R�.   2000B 36

Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) Heineken`

1.5

2000B

36

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) NEVERDIEZAMAKEIEI 2 2500B 36

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) North`Keeper 2 2500B 36

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Disaster` 2.5 3000B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) ใคร.

-

3000B

36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

ComRade

-

-

26
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

เงาะ

-2.5

2500B 26
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

ใคร.

คะแนนทบ +1

3000B 36

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) เงาะ

คะแนนทบ -1

3000B 26

พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 64 รวม 16 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • หากลงทะเบียนสายบวก ได้ครองบ้านสายลบจะไม่ได้รับคะแนน
 • หากลงทะเบียนสายลบ ได้ครองบ้านสายบวกจะไม่ได้รับคะแนน
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 หรือ -1  [ตีแล้วหินแตกทันที]
  • **วาปหน้าบ้านจะถูกเปิดเวลา 21.45 เข้าห้องหินทันที

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Rothenburg

นากาขวาล่าง (aldeg_cas05) เงาะ -

-

-

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) กองโจร. 0

1000B

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) Silence`

-1

2000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

-

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) เงาะ คะแนนทบ -1 3000B 26

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ComRade - - 26

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) เงาะ -3 4000B 26

Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง (payg_cas02) INNOVAT0R�.

2

3000B

36

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) TEASER -2 2000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI คะแนนทบ +1 3000B 36

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) North`Keeper 3 4000B 36
Kriemhild ( ZONE )

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) ComRade

-

-

36
Swanhild ( ZONE ) พรอนขวาล่าง

(prtg_cas02)

ComRade

-

-

26
Fadhgridh พรอนกลาง

(prtg_cas03)

NEVERDIEZAMAKEIEI

1

2000B 36
Skoegul พรอนซ้ายบน

(prtg_cas04)

Disaster`

1.5

3000B 36

Gondul

พรอนขวาบน (prtg_cas05) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

-1.5

3000B 26

 


จัดอันดับคะแนน บ้าน 36 คะแนนบวกสูงสุด

 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 1 เงินสด 25,000B +Refine Breaking Protection x 5
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 2 เงินสด 15,000B +Refine Breaking Protection x 3
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 3 เงินสด 11,000B + Token Alteration x4
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 4 เงินสด 8,000B + Token Alteration x3

จัดอันดับคะแนน บ้าน 26 คะแนนลบสูงสุด

 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 1 เงินสด 12,000B +Refine Breaking Protection x 3 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 2 เงินสด 8,000B + Token Alteration x 2
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 3 เงินสด 7,000B  + Token Alteration x 2
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 4 เงินสด 5,000B 

 

LOGIN