คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Zeus

 Thor Treasure Zeus เปิดสุ่มดังนี้ 

 • C Golden Butterfly [Zeus Buyback 1190P Normal : Upper]
 • C Guitar [Zeus Buyback 1190P Rare: Lower] 
 • C Red Cowboy [Zeus Buyback 1190P Normal : Upper] 
 •  C Dinosaur [Zeus Buyback 1190P Normal : Upper] 
 •  C Gold Avine [Zeus Buyback 8900P Immortal: Upper] 
 • C Heart Pink Hood [Zeus Buyback 1190P Normal : Upper] 
 •  C Laeva Teinn [Zeus Buyback 8900P Immortal: Garment] 
 • C Red Guitar [Zeus Buyback 1190P Rare: Lower] 
 • C Black Cat Dancing [Zeus Buyback 1190P Rare: Lower]
 •  C Flower Wedding [Zeus Buyback 1190P Normal : Upper] 
 • Cyan Valkyrie Helm [Zeus Buyback 1190P Rare : Upper] 
 • C Red Mask of Ifrit [Zeus Buyback 8900P Immortal: Upper] 
 • C Cowboy Davi John [Zeus Buyback 1190P Rare: Upper] 
 • C Flameless Muffler [Zeus Buyback 8900P Immortal: Lower] 
 • C Hof Aura [Zeus Buyback 8900P Immortal: Lower] 
 • C Toy Helicopter [Zeus Buyback 1190P Rare: Lower] 
 •  C Tempest Surge [Zeus Buyback 8900P Immortal: Costume Weapon , Black Smith , White Smith] 
 • C Bard Relic [Zeus Buyback 8900P Immortal: Garment] 
 • C Assassin  Relic [Zeus Buyback 8900P Immortal: Garment] 
 • C Thunder Super Saiyan [Zeus Buyback 8900P Immortal: Upper]

 

 

 

LOGIN