คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Build Skill Assassin Class : Rolling Cutter

Build Skill Assassin Class : Rolling Cutter

เสริมความสามารถสำหรับ Assassin Patch นี้กับสกิลเสริมดังนี้

Assassin : Skill Class 

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Assassin Class 
  • Enriched Oridecon x2
  • Oridecon x100

แลกรับ 

  •  Rebuild Assassin Class [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , Cri Dmg เพิ่มขึ่น 50% และจะได้รับ SKILL Rolling Cutter LV 5 ไม่สามารถใช้งานได้ GVG , PVP ได้ ]

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Assassin Class [1]
  • Elunium x 15
  • 1,000,000zeny

แลกรับ 

  •  Rebuild Assassin Class [1] [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , Cri Dmg เพิ่มขึ่น 50% และจะได้รับ SKILL Rolling Cutter LV5 ไม่สามารถใช้งานได้ GVG , PVP ได้ ]

 

LOGIN