คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Rebuild Crusader Class : Holy Cross

Crusader : Skill Class 

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Crusader Class 
  • Enriched Oridecon x2
  • Oridecon x100

แลกรับ   Rebuild Crusader Class [ คุณสมบัติ : หากใส่คู่กับการ์ดเซ็ด Crusader Holy Cross เพิ่มความสามารถให้กับสกิล Holy Cross แรงขึ้น 20 % และถ้าหากใส่คู่กับอาวุธ +7 ขึ้นไป ลดการใช้ SP สกิล Holy Cross ลง 50% ไม่สามารถใช้ได้ใน GVG . PVP ได้

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Crusader Class [1]
  • Elunium x 15
  • 1,000,000zeny

แลกรับ   Rebuild Crusader Class [1] [ คุณสมบัติ : หากใส่คู่กับการ์ดเซ็ด Crusader Holy Cross เพิ่มความสามารถให้กับสกิล Holy Cross แรงขึ้น 20 % และถ้าหากใส่คู่กับอาวุธ +7 ขึ้นไป ลดการใช้ SP สกิล Holy Cross ลง 50% ไม่สามารถใช้ได้ใน GVG . PVP ได้ ]


 

Information

LOGIN