คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

REBUILD : KNIGHT

REBUILD : KNIGHT

Knight : Skill Class 

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Knight Class
  • Enriched Oridecon x2
  • Oridecon x100

แลกรับ   Rebuild Knight Class [ คุณสมบัติ : จะไม่ฟื้นคืนตามปกติได้รับ HP 50 ทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์ , มีโอกาสทางกายภาพ +2% ที่จะได้รับ HP 4% ของค่าความเสียหายที่โจมตีมาพื้นฟู HP , เพิ่มความแรงให้กับ Pierce 7% , สกิล Bowling Bash จะไม่ติด Gutterline อีกต่อไป ไม่สามารถใช้ใน PVP , GVG ได้ ]


นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Knight Class [1]
  • Elunium x 15
  • 1,000,000zeny

แลกรับ  Rebuild Knight Class [1] [ คุณสมบัติ : จะไม่ฟื้นคืนตามปกติได้รับ HP 50 ทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์ , มีโอกาสทางกายภาพ +2% ที่จะได้รับ HP 4% ของค่าความเสียหายที่โจมตีมาพื้นฟู HP , เพิ่มความแรงให้กับ Pierce 7% , สกิล Bowling Bash จะไม่ติด Gutterline อีกต่อไป ไม่สามารถใช้ใน PVP , GVG ได้ ]


LOGIN