คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thorin Information : Build Meta Monster

ปรับ Balance ใหม่สำหรับ Monster บางตัว ใน Patch Pre-Renewal ให้มีความแตกต่างในการฟาร์ม พร้อมแนวทางใหม่ๆ ในการเล่นหาของให้มีมิติมากขึ้นสำหรับ Thorin ดังนี้

Patch Buff ( ดียิ่งขึ้น )

High Orc  ปรับเพิ่มมอนส์เตอร์ภายในแมพ + 50ตัว

High Orc  ปรับเพิ่ม EXP +10% เมื่อฆ่ามอนส์

ปรับเพิ่ม Raydric Archer ในแมพ gl_cas02 / gl_knt02 แมพละ x 15 ตัว

 

 เพิ่ม Lava Golem เกิดในแมพ beach_dun2 x30 

 เพิ่ม Kaho เกิดในแมพ moc_pryd05 30 ตัว


Pupa (PUPA)   Mob-ID#1008 เพิ่มโอกาสดรอป Guard [1]   [Shield]   Item ID# 2102 พื้นฐาน เป็น 0.03% 


Wraith  (WRAITH)   Mob-ID#1192 ปรับดรอป Manteau [1]  [Garment] Item ID# 2506 เพิ่มโอกาสดรอปพื้นฐาน เป็น 0.03%

2carat Diamond  Item ID# 731 ทดแทนดรอปเป็น 3 carat Diamond Item ID# 732 ลดอัตราการดรอปพื้นฐานจาก 0.05% เป็น 0.03%


Medusa   Mob-ID#1148 ปรับเพิ่มดรอป  Rope [4] 0.01%

นำดรอป  Infiltrator [1]   [Two Handed]   Item ID# 1266 อัตราการดรอป 0.01% แทน  Infiltrator [0]

นำดรอป  Rosary [] ดรอปจาก Nightmare 0.01%


Eddga  (EDDGA)  Mob-ID#1115 เพิ่มดรอป  Katar of Raging Blaze [3]   [Two Handed] Item ID# 1277 0.01%


Garm / Hatii (GARM) Mob-ID#1252 เพิ่มดรอป  Katar of Frozen Icicle [3]   [Two Handed] Item ID# 1275 แทน Katar of Frozen Icicle [0]   [Two Handed] Item ID# 1256


Joker (JOKER) Mob-ID#1131 เพิ่มดรอป  Katar of Piercing Wind [3]  Item ID# 1278 แทน  Katar of Piercing Wind [0] [Two Handed]   Item ID# 1259


Patch Nuef ( ลดลง )

 • High Orc  1213 จะไม่ดอป Yellow Herb  Item ID# 508 & Ogre Tooth ( 7002 )

 • Sohee  ดรอป Stiletto [3] [One Hand] Item ID# 1217 พื้นฐานลดลงเหลือ 0.03%

 • Rayd่ric จะไม่ดรอป Elunium (985) อีกต่อไป

 • Zargon  Item ID# 912 ดรอปสูงสุด 60% จากมอนส์เตอร์

 • Brigan  Item ID# 7054 ดรอปสูงสุด 60% จากมอนส์เตอร์

 • Cyfar  Item ID# 7053 ดรอปสูงสุด 60% จากมอนส์เตอร์

 • Skull Ring [0] [Accessory] Item ID# 2609 ไม่มีดรอปภายในเซิฟเวอร์อีกต่อไป

 • Map Magma ไม่นำเข้า

 • การ์ด Blazer Card [Accessory] Item ID# 4215 ไม่ดรอปอาหารอีกต่อไป
 • การ์ด Creamy Card [Accessory] Item ID# 4040  ไม่สามารถใช้งานได้


Patch 01.11.2563

 • Patch Nuef ( ลดลง ) SKILL :Rouge  SteelCoin ให้ใช้ SP 150
 • Patch Nuef ( ลดลง ) SKILL :Thife Steel ให้ใช้ SP 150
 • Patch Nuef ( ลดลง ) SKILL :Snatcher ปรับให้โอกาสสำเร็จลดลง 60% ( คงเหลือโอกาสสำเร็จ 40% )
 • Patch Nuef ( ลดลง ) Rate การดรอปของ BOSS MVP ลดลงเหลือ 0.40x จากเดิม 1.00x
 • Patch Nuef ( ลดลง ) Blue Plant Mob-ID#1079 จะสุ่มเกิดทุกจุดจะไม่เกิดที่เดิม ๆ อีกแล้ว ทุก MAP
 • Patch Nuef ( ลดลง ) Gobin Archer 1258 จะสุ่มเกิดทุกจุดจะไม่เกิดที่เดิม ๆ อีกแล้ว
 • Patch Nuef ( ลดลง ) ปรับราคา ขายไอเทม และ ราคาตีบวก ข้อมูลดังนี้
  • ปรับราคาตีบวก โอริเทพ และ อีรูเทพ ทุกระดับชั้น 10k
  • ปรับราคาตีบวก อาวุธ LV 1 เป็น 1500 Zeny ทุกระดับชั้น
  • ปรับราคาตีบวก อาวุธ LV 2 เป็น 2000 Zeny ทุกระดับชั้น
  • ปรับราคาแร่ Phracon 1010 เป็น 1500 Zeny จากเดิม 200 Zeny
  • ปรับราคาแร่ Emveretarcon 1011 เป็น 3000 Zeny จากเดิม 2000 Zeny
  • ปรับราคา refine Amor 5k จากเดิม 2k
 • Patch Buff ( ดียิ่งขึ้น ) Kaho Mob-ID#1072 เกิดในแมพ moc_pryd05 30 ตัว

 

 

World Map https://ro-thorin.com/worldmap/

 

ลิ้งการปรับแต่งต่างๆที่ควรรู้

 

LOGIN