คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Build Priest Class : Magnus

Priest : Skill Class 

Build Skill อาชีพพรีสสาย Magnus

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Priest Class 
  •  Enriched Oridecon x2
  •  Oridecon x100

แลกรับ  Rebuild Priest Class [ คุณสมบัติ : เพิ่มความเสียหายให้กับสกิล Magnus Exorcismus 20% และร่ายไวขึ้น 20% , หากใส่คู่กับ Card Set จะทำให้สกิล Magnus Exorcismus

สร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ทุกประเภทยกเว้น Holy แต่ Dmg จะถูกลดลง 50% , เมื่อใส่คู่กับ Weapon +7 และ Card Set จะทำให้เพิ่มความเสียหายกับสกิล Adoramus 20% ( ไม่แสดงผลใน GVG , PVP ) ] 

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Priest Class [1]
  •  Elunium x 15
  • 1,000,000zeny

แลกรับ  Rebuild Priest Class [1]

[ คุณสมบัติ : เพิ่มความเสียหายให้กับสกิล Magnus Exorcismus 20% และร่ายไวขึ้น 20% , หากใส่คู่กับ Card Set จะทำให้สกิล Magnus Exorcismus

สร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ทุกประเภทยกเว้น Holy แต่ Dmg จะถูกลดลง 50% , เมื่อใส่คู่กับ Weapon +7 และ Card Set จะทำให้เพิ่มความเสียหายกับสกิล Adoramus 20% ( ไม่แสดงผลใน GVG , PVP ) ] 


 

LOGIN