คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

REBUILD :  HUNTER UPDATE

REBUILD :  HUNTER UPDATE

HUNTER SKILL : Cart Revolution ถูกเพิ่มระยะการโจมตี จาก 1 ช่องเป็น 2 ช่อง

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Hunter Class
  • Enriched Oridecon x2
  • Oridecon x100

แลกรับ 

  • Rebuild Hunter Class [ คุณสมบัติ : DEX +1 , ATK +10 เมื่อใส่โดย Archer Class ทุกการอัพ LV 1 Steel Crow จะเพิ่มความเสียหายสกิล Blitz Beat 200%
  • เพิ่มโอกาสร่ายสกิล Blitz Beat ใส่เป้าหมาย ( Auto ) ขึ่นอยู่กับค่า Luk และ การอัพสกิล Blitz Beat , โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3%
  • และได้รับ SKILL : True Sight LV3 (Skill ID# 380, iRO Name: Falcon Eyes) ไม่สามารถใช้ได้ใน PVP , GVG ได้ ]

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  • Ability Hunter Class [1]
  • 1,000,000zeny
  • Elunium x 15

แลกรับ 

Rebuild Hunter Class [1] [ คุณสมบัติ : DEX +1 , ATK +10 เมื่อใส่โดย Archer Class ทุกการอัพ LV 1 Steel Crow จะเพิ่มความเสียหายสกิล Blitz Beat 200% ,

เพิ่มโอกาสร่ายสกิล Blitz Beat ใส่เป้าหมาย ( Auto ) ขึ่นอยู่กับค่า Luk และ การอัพสกิล Blitz Beat ,

โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% และได้รับ SKILL : True Sight LV3 (Skill ID# 380, iRO Name: Falcon Eyes) ไม่สามารถใช้ได้ใน PVP , GVG ได้  ]

LOGIN