คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thorin Information : BUILD META : OPTION REFINE ตีบวกเพิ่มโบนัส

BUILD META : REFINE ตีบวกเพิ่มโบนัส 

Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus OPT

ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของรู อีลู  รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีมิติ


สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ OPT ของ IRO เข้ามาใช้จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้น

กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine

EX


 

สถานะ Random การตีบวกของ Helm มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 กันระยะไกล +1% ป้องกันธาตุ +1% โจมตีกึ่ง +1%
Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 กันระยะไกล +2% ป้องกันธาตุ +2% โจมตีกึ่ง +1%
Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 กันระยะไกล +3% ป้องกันธาตุ +3% โจมตีกึ่ง +1%
Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 กันระยะไกล +4% ป้องกันธาตุ +4% โจมตีกึ่ง +2%
Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 กันระยะไกล +5% ป้องกันธาตุ +5% โจมตีกึ่ง +2%
Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 DEF +6 กันระยะไกล +6% ป้องกันธาตุ +6% โจมตีกึ่ง +3%
Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 DEF +7 กันระยะไกล +7% ป้องกันธาตุ +7% โจมตีกึ่ง +3%
Refine +8     MAXHP +210 DEF +8 กันระยะไกล +8% ป้องกันธาตุ +8% โจมตีกึ่ง +4%
Refine +9     MAXHP +230 DEF +9 กันระยะไกล +9% ป้องกันธาตุ +9% โจมตีกึ่ง +4%
Refine +10     MAXHP +250 DEF +10 กันระยะไกล +10% ป้องกันธาตุ +10% โจมตีกึ่ง +5%

 

 


 

สถานะ Random การตีบวกของ Armor มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ลดร่าย +1% กัน STUN +1% MAXHP +1%
Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ลดร่าย +1% กัน STUN +1% MAXHP +1%
Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ลดร่าย +1% กัน STUN +2% MAXHP +1%
Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ลดร่าย +2% กัน STUN +2% MAXHP +2%
Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ลดร่าย +2% กัน STUN +3% MAXHP +2%
Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +6 ลดร่าย +3% กัน STUN +4% MAXHP +2%
Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +7 ลดร่าย +3% กัน STUN +5% MAXHP +3%
Refine +8     MAXHP +210 MDEF +8 ลดร่าย +4% กัน STUN +6% MAXHP +3%
Refine +9     MAXHP +230 MDEF +9 ลดร่าย +4% กัน STUN +7% MAXHP +4%
Refine +10     MAXHP +250 MDEF +10 ลดร่าย +5% กัน STUN +8% MAXHP +5%

 


 

สถานะ Random การตีบวกของ Shiled มีโอกาสทั้งหมดดังนี้              
Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 กัน Neutral +1% ATK +1 ป้องกันบอส +5%    
Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 กัน Neutral +1% ATK +3 ป้องกันบอส +6%    
Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 กัน Neutral +2% ATK +6 ป้องกันบอส +7%    
Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 กัน Neutral +2% ATK +8 ป้องกันบอส +8%    
Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 กัน Neutral +3% ATK +10 ป้องกันบอส +9%    
Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 DEF +6 กัน Neutral +4% ATK +12 ป้องกันบอส +10%    
Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 DEF +7 กัน Neutral +5% ATK +14 ป้องกันบอส +11% MATK +1%  
Refine +8     MAXHP +210 DEF +8 กัน Neutral +6% ATK +16 ป้องกันบอส +12% MATK +2%  
Refine +9     MAXHP +230 DEF +9 กัน Neutral +7% ATK +18 ป้องกันบอส +13% MATK +3%  
Refine +10     MAXHP +250 DEF +10 กัน Neutral +8% ATK +20 ป้องกันบอส +15% MATK +4% เมื่อโจมตีเปลี่ยนชุดเกราะศัตรูเป็น Neutral Property ( มีผลกับ Asura เท่านั้น )

 


 

สถานะ Random การตีบวกของ Boots มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 Free +4 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +6
Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 Free +8 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +12
Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 Free +12 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +18
Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 Free +16 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +2% MAXSP +24
Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 Free +20 ป้องกันกึ่ง +2% MATK +2% MAXSP +30
Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 Free +24 ป้องกันกึ่ง +2% MATK +3% MAXSP +36
Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 Free +28 ป้องกันกึ่ง +3% MATK +4% MAXSP +42
Refine +8     MAXHP +210 Free +32 ป้องกันกึ่ง +4% MATK +5% MAXSP +48
Refine +9     MAXHP +230 Free +36 ป้องกันกึ่ง +4% MATK +6% MAXSP +54
Refine +10     MAXHP +250 Free +40 ป้องกันกึ่ง +5% MATK +7% MAXSP +60

 


 

สถานะ Random การตีบวกของ Garment มีโอกาสทั้งหมดดังนี้              
Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 โจมตีกึ่ง +1% กัน STUN +1% MAXSP +1%    
Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 โจมตีกึ่ง +1% กัน STUN +1% MAXSP +2%    
Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 โจมตีกึ่ง +2% กัน STUN +2% MAXSP +3%    
Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 โจมตีกึ่ง +3% กัน STUN +2% MAXSP +4%    
Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 โจมตีกึ่ง +3% กัน STUN +3% MAXSP +5%    
Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +6 โจมตีกึ่ง +4% กัน STUN +4% MAXSP +6%    
Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +7 โจมตีกึ่ง +5% กัน STUN +5% MAXSP +7% ลดพลังป้องกัน MDEF กึ่งมนุษย์ลง 1% ลดพลังป้องกัน DEF กึ่งมนุษย์ลง 3%
Refine +8     MAXHP +210 MDEF +8 โจมตีกึ่ง +7% กัน STUN +6% MAXSP +8% ลดพลังป้องกัน MDEF กึ่งมนุษย์ลง 2% ลดพลังป้องกัน DEF กึ่งมนุษย์ลง 5%
Refine +9     MAXHP +230 MDEF +9 โจมตีกึ่ง +8% กัน STUN +7% MAXSP +9% ลดพลังป้องกัน MDEF กึ่งมนุษย์ลง 3% ลดพลังป้องกัน DEF กึ่งมนุษย์ลง 6%
Refine +10     MAXHP +250 MDEF +10 โจมตีกึ่ง +10% กัน STUN +8% MAXSP +10% ลดพลังป้องกัน MDEF กึ่งมนุษย์ลง 4% ลดพลังป้องกัน DEF กึ่งมนุษย์ลง 8%

 


 

Weapon

Weapon LV.1

Tier 1

                           
Refine +1 ATK +1

MATK +1%

STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +1%            
Refine +2 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +2%            
Refine +3 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +3%            
Refine +4 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +4%            
Refine +5 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5%            
Refine +6 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 1%          
Refine +7 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%      
Refine +8 ATK +4 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 โจมตีบอส +7% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 3% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2%      
Refine +9 ATK +5 MATK +2% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 โจมตีบอส +7% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1 ASPD +1
Refine +10 ATK +5 MATK +2% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 โจมตีบอส +8% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 5% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 ASPD +2

 


 

Weapon LV.2

Tier 1

                             
Refine +1 ATK +1

MATK +1%

STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5% Cri แรงขึ่น+1%            
Refine +2 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5% Cri แรงขึ่น+2%            
Refine +3 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% Cri แรงขึ่น+3%            
Refine +4 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +7% Cri แรงขึ่น+4%            
Refine +5 ATK +3 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +7% Cri แรงขึ่น+5%            
Refine +6 ATK +4 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +8% Cri แรงขึ่น+6%   โจมตีกึ่ง +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6%      
Refine +7 ATK +5 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +8% Cri แรงขึ่น+7%   โจมตีกึ่ง +2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%    
Refine +8 ATK +6 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 โจมตีบอส +9% Cri แรงขึ่น+8% ASPD +1 โจมตีกึ่ง +3% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2%    
Refine +9 ATK +6 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 โจมตีบอส +9% Cri แรงขึ่น+9% ASPD +1 โจมตีกึ่ง +4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1
Refine +10 ATK +7 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 โจมตีบอส +10% Cri แรงขึ่น+10% ASPD +2 โจมตีกึ่ง +5% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2

 


 

Weapon LV.3

Tier 1

                               
Refine +1 ATK +1

MATK +1%

STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +1% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +1%        
Refine +2 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +2% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +2%        
Refine +3 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+6% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% โจมตีบอส +6% โจมตีกึ่ง +3%        
Refine +4 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+8% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +4%        
Refine +5 ATK +5 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+10% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +5%        
Refine +6 ATK +6 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+12% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +6%        
Refine +7 ATK +7 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+14% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%      
Refine +8 ATK +8 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 DEX +1 Cri แรงขึ่น+16% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% โจมตีบอส +9% โจมตีกึ่ง +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% ASPD +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
Refine +9 ATK +9 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+18% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% โจมตีบอส +9% โจมตีกึ่ง +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% ASPD +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 โจมตีกายภาพมีโอกาส 12% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
Refine +10 ATK +10 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 DEX +2 Cri แรงขึ่น+20% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% โจมตีบอส +10% โจมตีกึ่ง +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 โจมตีกายภาพมีโอกาส 15% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP

 


Weapon LV.4

Tier 1

                               
Refine +1 ATK +2

MATK +1%

STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +1%        
Refine +2 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +2%        
Refine +3 ATK +6 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+6% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% โจมตีบอส +6% โจมตีกึ่ง +3%        
Refine +4 ATK +8 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+8% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +4%        
Refine +5 ATK +10 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+10% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +5%        
Refine +6 ATK +12 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+12% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% ASPD +1    
Refine +7 ATK +14 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+14% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% โจมตีบอส +10% โจมตีกึ่ง +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% ASPD +1    
Refine +8 ATK +16 MATK +5% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+16% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +11% โจมตีบอส +12% โจมตีกึ่ง +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
Refine +9 ATK +18 MATK +6% STR +3 AGI +3 VIT +3 INT +3 LUK +3 DEX +3 Cri แรงขึ่น+18% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +13% โจมตีบอส +13% โจมตีกึ่ง +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 โจมตีกายภาพมีโอกาส 12% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
Refine +10 ATK +20 MATK +7% STR +3 AGI +3 VIT +3 INT +3 LUK +3 DEX +3 Cri แรงขึ่น+20% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +15% โจมตีบอส +15% โจมตีกึ่ง +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +5% ASPD +3 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 โจมตีกายภาพมีโอกาส 15% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP

**เปิดทดสอบตั้งแต่ช่วง CBT Thorin อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบช่วงทดสอบ**


TIER ll สำหรับออฟชั่น Equipment มีดรอปเฉพาะ Mosnter


หากต้องการอัพเกรด Option Tire 2
มีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. Refine Item ให้ถึง +5 ก่อนถึงจะออฟได้ 
 2. Ori 50 อัน
 3. 200,000 Zeny

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ดังนี้มีโอกาสได้กล่อง Option

 • 1368 Geographer
 • 1369 Grand Peco
 • 1114 Dustiness
 • 1380 Driller
 • 1042 Steel Chonchon
 • 1058 Metaller
 • 1094 Ambernite
 • 1139 Mantis
 • 1099 Argiope
 • 1100 Argos
 • 1118 Flora
 • 1060 Bigfoot
 • 1103 Caramel
 • 1056 Smokie
 • 1174 Stainer
 • 1128 Horn
 • 1104 Coco
 • 1282 Kobold Archer
 • 1261 Wild Rose
 • 1133 Kobold
 • 1134 Kobold
 • 1135 Kobold
 • 1040 Golem
 • 1034 Thara Frog
 • 1033 Elder Willow
 • 1166 Savage
 • 1167 Savage Babe
 • 1116 Eggyra
 • 1170 Sohee
 • 1208 Wanderer
 • 1129 Horong
 • 1314 Permeter
 • 1322 Spring Rabbit
 • 1106 Desert Wolf
 • 1001 Scorpion
 • 1127 Hode
 • 1165 Sandman
 • 1030 Anacondaq
 • 1271 Alligator
 • 1067 Cornutus
 • 1073 Crab
 • 1074 Shellfish
 • 1391 Galapago
 • 1064 Megalodon
 • 1274 Megalith
 • 1255 Nereid
 • 1016 Archer Skeleton
 • 1101 Baphomet Jr.
 • 1269 Clock
 • 1216 Penomena
 • 1192 Wraith
 • 1191 Mimic
 • 1130 Jakk
 • 1061 Nightmare
 • 1179 Whisper
 • 1260 Dark Frame
 • 1195 Rideword
 • 1263 Wind Ghost
 • 1276 Raydric Archer
 • 1267 Carat
 • 1281 Sage Worm
 • 1195 Rideword
 • 1132 Khalitzburg
 • 1163 Raydric
 • 1208 Wanderer
 • 1219 Abysmal Knight
 • 1131 Joker
 • 1196 Skeleton Prisoner
 • 1211 Brilight
 • 1035 Hunter Fly
 • 1194 Arclouze
 • 1209 Cramp
 • 1211 Brilight
 • 1257 Injustice
 • 1036 Ghoul
 • 1117 Evil Druid
 • 1192 Wraith
 • 1253 Gargoyle
 • 1207 Sting
 • 1145 Martin
 • 1121 Giearth
 • 1169 Skeleton Worker
 • 1016 Archer Skeleton
 • 1028 Soldier Skeleton
 • 1026 Munak
 • 1170 Sohee
 • 1110 Dokebi
 • 1129 Horong
 • 1146 Matyr
 • 1164 Requiem
 • 1178 Zerom
 • 1140 Marduk
 • 1154 Pasana
 • 1041 Mummy
 • 1032 Verit
 • 1098 Anubis
 • 1071 Pirate Skeleton
 • 1246 Christmas Cookie
 • 1248 Cruiser
 • 1249 Myst Case
 • 1265 Cookie
 • 1314 Permeter
 • 1316 Solider
 • 1319 Freezer
 • 1070 Kukre
 • 1141 Marina
 • 1066 Vadon

 


Option ที่จะเข้ามาเพิ่มในส่วนของ Tier ll ภายในเซิฟเวอร์ที่จะต้องล่ากันเองเท่านั้น พร้อมอัพเดทเข้ามาต่อเนื่องภายในอนาคตตาม Timing Server

Option กล่องจะเปิดสุ่มคุณสบมัติที่สามารถนำมาออฟ Weapon & Equipment Tier  ll ดังนี้

 • [ Weapon Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุพิษแรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุน้ำแรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุลม แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุมืด แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุไฟ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุดิน แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุวิญญาณ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุผีดิบ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท มังกร แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท ปลา แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท สัตว์ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภทไร้รูปร่าง แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท พืช แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท ปีศาจ แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท บอส แรงขึ้น 5%
 • [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท แมลง แรงขึ้น 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท มังกร  5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ปลา 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท สัตว์ 5%
 • [ Shiled Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ไร้รูปร่าง 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท พืช 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ปีศาจ 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท บอส 5%
 • [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท แมลง 5%
 • [ Shield Tier 2 ] MAXHP +100
 • [ Shield Tier 2 ] EXP +3%
 • [ Helm Tier 2 ] EXP +3%
 • [ Helm Tier 2 ] SP Recovery 10%
 • [ Helm Tier 2 ] FREE +5
 • [ Helm Tier 2 ] MAXHP +100
 • [ Helm Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
 • [ Armor Tier 2 ] EXP +3%
 • [ Armor Tier 2 ] SP Recovery 10%
 • [ Armor Tier 2 ] FREE +5
 • [ Armor Tier 2 ] MAXHP +100
 • [ Armor Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
 • [ Footgear Tier 2 ] EXP +3%
 • [ Footgear Tier 2 ] SP Recovery 10%
 • [ Footgear Tier 2 ] โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3%
 • [ Footgear Tier 2 ] MAXHP +100
 • [ Footgear Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
 • [ Garment Tier 2 ] EXP +3%
 • [ Garment Tier 2 ] SP Recovery 10%
 • [ Garment Tier 2 ] MAXHP +100
 • [ Garment Tier 2 ] โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
 • [ Garment Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้

ลิ้งการปรับแต่งต่างๆที่ควรรู้

 

LOGIN