คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Rework Stalker Quest

Rework Stalker Update

 Rework Stalker Ring [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , เพิ่มความเสียหายให้กับ Skill : Raid 30% และลด SP การใช้งานของสกิล จาก 20 เหลือ 15

หากใส่คู่กับ Set Card Rouge จะ สามารถใช้งานสกิล Reproduce LV 10 ( ไม่สามารถใช้ได้ใน PVP , GVG ) ]

 • พลังป้องกัน : 0
 • น้ำหนัก : 10
 • ส่วน : Accessory
 • เลเวลที่ต้องการ : 1
 • อาชีพที่ใส่ได้ : Stalker เท่านั้น ]

เมื่อนำไอเท็มเหล่านี้มา

 •  Rebuild Rouge Class x1
 • Enriched Elunium x1
 • Enriched Oridecon x1
 • Zeny 5,000,000z

 Rework Stalker Ring [1] [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , เพิ่มความเสียหายให้กับ Skill : Raid 30% และลด SP การใช้งานของสกิล จาก 20 เหลือ 15

หากใส่คู่กับ Set Card Rouge จะ สามารถใช้งานสกิล Reproduce LV 10 และโจมตีไม่สนพลังป้องกันของมอนสเตอร์ 5% ( ไม่สามารถใช้ได้ใน PVP , GVG ) ]

 • พลังป้องกัน : 0
 • น้ำหนัก : 10
 • ส่วน : Accessory
 • เลเวลที่ต้องการ : 1
 • อาชีพที่ใส่ได้ : Stalker เท่านั้น ]

เมื่อนำไอเท็มเหล่านี้มา

 •  Rebuild Rouge Class [1] x1
 • Enriched Elunium x1
 • Enriched Oridecon x1
 • Zeny 5,000,000z
LOGIN