คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Build Skill Rogue Class

Rouge : Skill Class 

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Rouge Class 
  •  Enriched Oridecon x2
  •  Oridecon x100

แลกรับ   Rebuild Rouge Class [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , เพิ่มความเสียหายให้กับ Skill : Raid 30% และลด SP การใช้งานของสกิล จาก 20 เหลือ 15 หากใส่คู่กับ Set Card Rouge จะได้รับสกิล Preserve ]

นำไอเท็มเหล่านี้มาผสม

  •  Ability Rouge Class [1]
  •  Elunium x 15
  • 1,000,000zeny

แลกรับ   Rebuild Rouge Class [1] [ คุณสมบัติ : ASPD +3 , เพิ่มความเสียหายให้กับ Skill : Raid 30% และลด SP การใช้งานของสกิล จาก 20 เหลือ 15 หากใส่คู่กับ Set Card Rouge จะได้รับสกิล Preserve ]


 

LOGIN