คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

World Map

Dungeons

Ant Hell
Clock Tower
CT Basement
Geffen
Glast Heim
Hidden Temple
Mjolnir Dead Pit
Orc Dungeon
Prontera Culvert
Payon Cave
Pyramids
Sphinx
Sunken Ship
Toy Factory
Turtle Island
Undersea Tunnel
LOGIN